Samarbeidere

SAMARBEIDERE

Alle dyr har krav på riktig mat og god dyrevelferd. Kraftfôr sikrer dyra de næringsstoffene de trenger. Felleskjøpet bruker mye ressurser på å utvikle kraftfôr som best mulig ivaretar dyras ernærings- og velferdsbehov. Det var derfor naturlig for oss å velge kraftfôr produsert av Felleskjøpet.

Reboli er Valdres sin spesialforretning for kjøtt og «fine food», kjøttekspertene der er profesjonelle helt ut til fingerspissene. Vi var så heldig at de ville ta jobben med å skjære ned og pakke alt grisekjøttet for oss. Daglig leder Daniel Karlsson er også en ypperlig pølsemaker og hjernen bak våre grillpølser ValdresGrill og NaturGrill.

Nortura er et samvirke, eid av 18 800 bønder fra gårder over hele landet. I Nortura legger de stor vekt på dyrevelferd, og det var avgjørende for vårt valg av slakteri. Våre griser leveres i oktober som nisjeslakt gjennom Nortura Rudshøgda, som også er godkjent økologisk slakteri. Nisjeslakt betyr at vi kan følge slaktet fra beite til kunde.