Gårdshistorie

HAUGEN GÅRD

Haugen er en av de  eldste gårdene i nordre del av dalføret Øystre Slidre, som kanskje ble etablert allerede i år 300 – 400 etter Kr. f

Annes oldefar Knut Knudsen Haugen søkte lykken i Amerika før han overtok som gårdbruker på Haugen i 1892. Norge var på den tiden et fattig jordbruksland, og Amerika var kjent som land of the free – mulighetenes land! I Amerika var det enorme landbruksarealer, og alle muligheter til å bygge seg en liten gård og skape seg et nytt liv!

Han kom hjem med både penger, nye ideer og inspirasjon. Med ung iver ville han forbedre og optimere, blant annet ville han bygge en stor driftsbyggning. Den skulle være mye bredere enn det som var vanlig i Norge på den tiden, men det fikk han ikke gjennomslag for hos byggmesterene. De simpelten nektet, de trodde ikke det var mulig – men den ble ganske stor likevel.

Han hadde også med seg en unik tråbåt-konstruksjon. På bildet viser Annes far hvordan den virker.

Siden 1809 har sønn tatt over etter far som gårdbruker på Haugen. Men da Annes farfar døde tidlig ble det til at Annes farmor måtte drive gården alene med hjelp fra sine to sønner. Annes far var bare 17 år gammel, men måtte bli voksen fort og vise ansvar – han sluttet på skolen for å hjelpe sin mor. Hun valgte å drive gården helt fram til sin død i 1994.

Da Annes farmor gikk bort, solgte hennes far melkekvota. Han valgte å satse mer på skogen istedet, med salg av tømmer og juletrær. Annes far drev gården fram til sin død i 2016.